ERA testi: Kişisel embriyo transfer günü tayini ile daha başarılı bir gebelik eldesi

En kısa şekilde açıklamak gerekirse ERA testi embriyo transferi yapılması planlanan gün rahimden alınan küçük bir doku parçasında, embriyonun rahme tutunmasında rol alan 230’dan fazla genin incelenmesi sonrası rahmin embriyoyu kabul edip etmeyeceğini veya ne zaman kabul edebileceğini belirlemek amaçlı gerçekleştirilen bir test.

Gerçekleştirilen çalışmalar, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olguların %25’inde başarısızlığın embriyo transfer gününde rahmin embriyo için tam olarak hazır olmaması neticesinde meydana geldiğini gösteriyor. Dolayısı ile bu olgularda embriyo transfer öncesi yapılacak ERA testi ile gebelik için transfer yapılması gereken en uygun gün belirlenebiliyor. Hatta bazı olgularda rahmin hiçbir zaman embriyo için uygun olmaması da söz konusu olabiliyor. Ne yazık ki bu durum için geliştirilen yeni bir tedavi imkânı yoktur.