Kapsamlı Kromozomal Tarama

Kapsamlı Kromozomal Tarama

 Kapsamlı Kromozomal Tarama: CGH tekniği kullanılarak tüm kromozomların embriyoda analizi ile daha kapsamlı, güvenilir ve etkin genetik tanı uygulaması

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemi ile tıbbi ihtiyaç doğrultusunda embriyo üzerinde gerek kromozom gerekse gen düzeyinde testler yaparak belirli hastalıkları transfer öncesi tespit edebilmek mümkündür.

PGT uygulayabilmek için gelişmekte olan bir embriyodan bir veya birkaç hücre almak ve bu hücreleri uygun genetik metodlar ile incelemek gerekmektedir. Yakın bir zaman öncesine kadar embriyo biyopsi işlemi için embriyo gelişiminin 3. günü, yani embriyonun 6-8 hücre olduğu aşama tercih edilirdi. Alınan hücreler de sadece belirli kromozom veya gen bölgeleri bakımından incelenir, sağlıklı olarak  tespit edilen embriyolar da hemen rahme nakledilirdi.

Kapsamlı koromozomal tarama yaklaşımı ile artık embriyo biyopsi işlemini embriyo gelişiminin 5. veya 6. gününde yaparak, alınan hücreleri tüm kromozomları yönünden veya pek çok gen problemi yönünden incelemek mümkün olabiliyor. İşlem sonrası embriyoları dondurup, inceleme sonuçlarına göre normal olarak tespit edilen embriyo veya embriyoları daha sonraki bir dönemde doğal rahim ortamına transfer ederek daha yüksek gebelik oranları elde edilebilmesi amaçlanmaktadır.