Tedavi Yöntemleri

Tedavi Yöntemleri

1. Yumurta takibi ve planlı birliktelik

Bu yöntem sadece yumurtlama problemi olan çiftlere uygulanır. Sıklıkla KLOMİFEN SİTRAT  içeren tabletlerle yapılır. Bu etken maddeye içeren ilaçaların ortalama 3- 6 ay kullanılması tavsiye edilmektedir. Öaellikle 12 kutu üzerinde kullanımının ileriki yaşlarda yumurtalık kanseri riskini artırabileceği yönünde çalışmalar bulunmaktadır.  Ancak bazı hastalar bu ilaca yanıt vermeyebilirler ve bazı hastalarda (hipogonadotropik hipogonadizm) direkt iğnelerle tedaviye başlamak gerekebilir.

2. Aşılama

Aşılama programı, erkekte uygun sperm parametreleriyle birlikte daha önce tedavi almamış tüplerinin açık olduğu bilinen hastalara uygulanan infertilite tedavisindeki ilk basamaktır. Bu programa alınan hastalar adetli dönemde randevu alarak muayene edilip, kendilerine uygun bir ilaçla (günlük haplar veya günlük iğneler) tedaviye adetli dönemde başlanır. Hastalar periyodik olarak doktorların kontrolünde muayeneye çağırılarak folliküllerin (yumurtaların) gelişimi kontrol edilir. Ultrasonografik olarak olgunluğa ulaşmış yeterli büyüklükteki folliküller gözlendikten sonra çatlatma iğnesi yapıldıktan 35-36 saat sonra aşılama işlemine tabi tutulurlar. Aşılama yapılacağı gün erkek eş sabahtan sperm numunesi verir ve bu sperm örneği sperm yıkaması sonrasında hazırlanmış örneğin rahim içerisine verilmesiyle yapılır (video 1). Aşılama işlemi hastaların durumuna ve hormonal değerlendirmesine göre 2-3 kez uygulanabilmektedir. Aşılama işleminde başarı oranlar %10–20 arasındadır. Hastanın adet görmemesi gebelik anlamına gelebilir o nedenle kontrole gelmesi gerekmektedir.

3. Tüp Bebek

İnsanda ilk tüp bebek (Louis Brown) 1978’de dünyaya gelmiştir. 1992’de menideki sperm kullanılarak yapılan mikroenjeksiyon sonrası ilk gebelik rapor edilmiştir. Menide hiç sperm olmaması olarak tanımlanan azospermi olgularında, testisden sperm elde edilerek (TESE) mikroenjeksiyon sonrasında ilk gebelik 1995’de bildirilmiştir. Tıkayıcı olmayan azospermiye bağlı kısır olan çiftlerde, 1995 öncesi tek çocuk sahibi olma şansı evlat edinme iken, TESE’de(mikroskobik olarak testis dokusundan biopsi alınıp sperm olup olmadığına bakılan operasyon) sperm çıktığı takdirde %40-45’ler civarında gebe kalma şansı sunmak inanılması güç bir gelişmedir. Tıkayıcı olmayan azospermi tanısı almış erkeklerde TESE ile sperm bulma oranları erkeğin üroloji uzmanınca değerlendirilmesi sonrası %45-50 civarındadır.