Toplumda Evli Çiftlerin İnfertilite Problemi

Toplumda Evli Çiftlerin İnfertilite Problemi

Toplumda infertilite problemi evli çiftlerin %15 kadarını oluşturmaktadır.  Çiftlerin düzenli olarak cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebe kalamaması durumunda  araştırma yapılması gerekmektedir.  Çiftlerin aylık düzenli ilişki sonucu gebe kalabilme başarısı % 20 gibi düşük bir orandır.

Bir yılın sonunda toplumda çiftlerin %85’i gebe kalabilmekte, fakat %15’i infertilite tanımı içine girmektedirler.  İnfertilite tek başına bir kadının problemi değildir bir çiftin problemidir.  Gebelik sadece kadının sağlayabildiği bir durum olmamaktadır.

Genel olarak, kısır çiftlerin %40’ında erkeğe bağlı faktör sorumludur.  %30-40 çiftte hem erkeğe hem kadına ait problemler birlikte katkıda bulunmaktadırlar.  %15 çiftte ise mevcut tanısal testler normal olup, görünür bir problem saptanamamakta dır; bu duruma açıklanamayan infertilite denir.Yorumlar

Yoruma kapalı