Yüksek optik büyütme ile daha iyi sperm seçimi: IMSI

Yüksek optik büyütme ile daha iyi sperm seçimi: IMSI

Klasik mikroenjeksiyon tedavilerinde sperm hücreleri laboratuarda seçilirken mikroskop altında mevcut büyüklüklerinin 400-600 katı kadar büyütülerek seçilirler ve bu büyütmede normal olarak gözlenen sperm hücreleri tedavide kullanılır.

IMSI yönteminde ise bu büyütme 8000 kata kadar çıkarılabilmektedir. Diğer bir deyiş ile klasik mikroenjeksiyon için seçilmiş normal olarak gözlenen spermlerin bir kısmının bu büyütme oranı sonrasında anormal yapılara sahip olabildiklerini belirlemek mümkün olabilmektedir.

14